Pompa Seçimi

Kupar dişli transfer pompalarının tip ve büyüklük seçiminde göz önünde bulundurulması gereken kıstaslar genel olarak aşağıda belirtilmiştir. Daha detaylı bilgi ve pompa seçiminizin doğruluğunu teyid için firmamızla irtibat kurmanız yararlı olacaktır.

Pompa seçiminde en önemli kıstaslardan biri viskozitedir. Malzemenin viskozitesi hem pompa tipinin seçiminde, hem devir seçiminde hem de pompanın üretim ve montaj toleransları, çalışma boşlukları belirlenmesi için en önemli değişkendir. KUPAR DİŞLİ TRANSFER POMPALARI için Pompa seçiminde dikkat edilmesi gereken 4 önemli husus vardır.

Pompa Tipi: Genel prensip viskozitesi düşük yani akışkanlığı iyi olan malzemeler için helis dişli pompalar, viskozitesi yüksek yani akışkanlığı düşük malzemeler için içdişli pompalar kullanılmasıdır.

Boru Çapı: Her boru çapından, yine viskozite göz önünde bulundurularak, transfer edilebilecek maksimum malzeme debisi bellidir. Sistem tasarlanırken bu kıstaslar hesaplanmalı hatta mümkünse tesisat boru çapı belirlenmeden önce pompa seçimi yapılmalıdır. Aksi durumda o tesisat boru çapından geçebilecek maksimum debi kullanılmak zorundadır.   

Devir: Yine viskozite ana kıstas olmak üzere akışkanlık azaldıkça devir düşürülmeli, akışkanlık arttıkça yüksek devirler tercih edilmelidir. Dişli pompalarda maksimum 1500 d/d. Pompa devri kullanılır. 1000 d/d. ve 1500 d/d. Dönen pompalar Elektrik motoruna direk akuple edilirken, 500 d/d ve daha düşük devirlerde dönen pompalar elektrik motoruna kayış kasnakla direk veya redüktöre direk monte edilir.

Pompa Çalışma Boşlukları: Pompa çalışma boşlukları belirtilen viskozite değerine göre imalat ve montaj sırasında ayarlanır. Pompa çalışma boşlukları hangi malzeme için ayarlandıysa pompa o malzeme için veya yaklaşık aynı viskozite değerlerine sahip akışkanlar için kullanılmalıdır. Aksi durumda pompada sıkışma veya belirtilen debi ve basınç değerlerini sağlamayabilir.

Kullanım Alanları

KUPAR DİŞLİ TRANSFER POMPALARI viskozitesi yüksek yani akışkanlığı suya göre nispeten az olan sıvıların bir yerden başka bir yere transfer edilmesinde kullanılır. Transfer edilecek malzemelerin kimyasal olarak yağlayıcı özelliği olması yâda fiziksel olarak sürtünmeyi azaltacak film oluşturma özelliği olması gerekir.

 

 

Sık Sorulanlar

Salmastradan sızıntı var neler yapabiliriz? (yumuşak salmastralı tipler için)     
Sebep: Salmastra baskısı gevşemiş olabilir, salmastra baskı cıvatalarını sıkın. Yumuşak salmastra sızdırmayı tamamıyla engellemez. Saatte 1 -2 damla sızıntı olabilir, bu yüzden çok fazla sıkmayınız, aşırı sıkılan salmastra hem mili sıkıştırarak dönüşü zorlaştırır, hem de salmastranın sıcaktan yanmasına sebep olur. Sıfır sızdırma isteniyorsa mekanik salmastra kullanılmalıdır.


Pompa belirtilen debiyi ve basıncı sağlayamıyor, katalog değerlerinden daha düşük değerlerde çalışıyor neler yapılmalıdır?
Sebep1: Pompanın emiş ve/veya basınç hatları kontrol edilmeli, pompa giriş çıkış çapından daha küçük çapta boru kesinlikle kullanılmamalıdır. Pompanın malzemeyi tam olarak emebildiğinden emin olunmalı. Emiş hattı üzerinde boru hattı kontrol edilmeli herhangi bir yerde pompanın hava alabileceği bir boşluğun olup olmadığı dikkatle kontrol edilmelidir.

Sebep2: By-pass’lı olan modellerde by-pass basınç ayarı tesisat değerlerine uygun değilse pompanın çalışması sırasında by-pass bir miktar açılıp malzemenin bir kısmını emiş hattına tahliye edebilir böylece hem istenen debi sağlanamaz hem de pompa belirtilen basınç değerine ulaşamaz. Bu durumda by-pass ayarı(bkz. Bölüm III) tesisat basınç değerlerine göre ayarlanmalıdır.

Sebep3: Pompa çalışma boşlukları pompa seçimi sırasında belirtilen viskozite değerlerine göre ayarlanır. Viskozite yükseldikçe çalışma boşlukları arttırılarak pompanın sıkışmadan rahat çalışması sağlanır. Yüksek viskozite için tasarlanmış pompa düşük viskozitede çalışırsa istenen debiyi ve basıncı sağlayamayabilir, düşük viskozite için seçilen pompa yüksek viskoziteli malzemelerde düşük devirde kullanılsa bile sıkışma ve tamamen durma meydana gelebilir. 


Pompa çok sesli çalışıyor ne yapılmalıdır?
Sebep1: Dişli pompalar emiş ve/veya basma yapmakta zorlanıyorsa çok sesli çalışır. Bu yüzden emiş ve/veya basınç borusu veya hortumu pompa portlarının çapından düşük olmamalıdır. Uygun hortum seçildiğinden emin olunmalı  (normal plastik hortum emiş hattında büzülür bu yüzden emiş hortumu yani çelik spiral telli hortum kullanılmalıdır.), ağzına bir şey tıkanmış olmadığı her iki hattında açık ve temiz akışın düzgün ve rahat olduğu kontrol edilmelidir.


Pompa çalışırken aniden durmasının nedeni nedir?
Sebep1: Elektrik arızası meydana gelmiş olabilir. Tesisat elektriğini kontrol edilmeli, motor veya redüktör elektrik arızasına karşı kontrol edilmelidir.

Sebep2: Dişli pompalar katı parçacıkları kesinlikle kabul etmez, küçük bir parça bile pompanın sıkışıp durmasına sebep olabilir. Böyle bir arıza meydana geldi ise önce pompa hemen durdurulmalı, elektrik kesildikten sonra pompanın kapağı sökülmelidir. İçine giren parça çıkarılmalı, mile veya dişlilere verdiği zarar kontrol edilmeli, çapak yaptıysa temizlenmelidir. Kapak doğru bir şekilde takıldıktan sonra pompa tekrar çalıştırılabilir. Kapak takılırken yönüne dikkat edilmelidir. İçdişli pompalarda kapak ve gövde üzerindeki işaretler birbirini karşılayacak şekilde takılmalıdır. Helis dişli pompalarda kapak yönünün önemi yoktur.

Sebep3: Pompa çalışma boşlukları pompa seçimi sırasında belirtilen viskozite değerlerine göre ayarlanır. Viskozite yükseldikçe çalışma boşlukları arttırılarak pompanın sıkışmadan rahat çalışması sağlanır. Yüksek viskozite için tasarlanmış pompa düşük viskozitede çalışırsa istenen debiyi ve basıncı sağlayamayabilir, düşük viskozite için seçilen pompa yüksek viskoziteli malzemelerde düşük devirde kullanılsa bile sıkışma ve tamamen durabilir. 


Pompa ilk defa çalışıyor, emiş yapmıyor bunun sebebi ne olabilir?
Sebep: Bu durumda basınç hattından pompanın içine 1 miktar yağ dökünüz, böylece hem pompa yağsız kalmamış olur hem de pompanın vakum yapmasını sağlayarak havayı tahliye eder. Buna rağmen 3 – 5 dakika sonra hala sıvı transferi başlamazsa pompayı hemen durdurunuz. Aşağıdaki unsurları kontrol ediniz.
1.Pompa emiş hattı üzerinde herhangi bir noktadan hava emmediğinden emin olun, en küçük bir hava deliği emişi etkiler.
2.Emme borusunun sıvının içine dalmış durumda olup olmadığını kontrol edin,
3.Emme yüksekliği çok fazla veya emme kesiti çok dar olabilir.
4.Malzeme çok katı pompanın gücü emmeye yetmiyor olabilir.  

 

Bookmakers bonuses with gbetting.co.uk click here